Sales in March, 2002
Address Original List Price S/Price List Price/SqFt Sale Price/Sq Ft SqFt Br Br+ Ba Ba+ Apx. Lot SqFt Listing Date SDate
1012 AZALEA DR                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 395000 391000 330 327 1196 3   2   4000 11/11/2001 03/01/2002
2025 EAGLE AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 509500 530000 277 288 1841 3   2   4500 01/21/2002 03/01/2002
122 PURCELL DR                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 675000 675000 285 285 2370 3   2 +   12/06/2001 03/04/2002
3012 CERRO VISTA                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 319000 322000 269 271 1188 2   1 + 1500 01/21/2002 03/07/2002
609 IRONWOOD RD                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 479000 455000 237 225 2018 4   2 + 2108 01/09/2002 03/07/2002
228 SEA BRIDGE WAY                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 598000 565000 216 204 2774 5   3   7040 11/11/2001 03/07/2002
1718 MAIN ST                        
Unit: A                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 229000 215000       2   1     12/03/2001 03/08/2002
2106 OTIS DR                        
Unit: E                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 319500 319500 296 296 1078 2   1 + 18140 01/02/2002 03/08/2002
216 ENNISMORE CT                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 479000 497000 315 327 1522 3   2   4200 01/25/2002 03/08/2002
409 LINCOLN AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 299000 275000 298 274 1004 2   1   2765 01/29/2002 03/11/2002
9 HERCULES CT                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 548000 550000 252 253 2171 3   2 + 3433 01/24/2002 03/12/2002
1528 SCHILLER ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 399000 435000 194 212 2052 4 + 2   5400 01/18/2002 03/13/2002
1124 COURT ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 429000 426000       2   1     02/01/2002 03/14/2002
1545 SANTA CLARA AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 439000 449000 264 279 1611 3 + 2   3240 09/12/2001 03/14/2002
320 FAIR HAVEN RD                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 469950 464000 333 329 1411 3 + 2   5000 11/26/2001 03/14/2002
229 CYPRESS ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 259000 240000       3   2     08/06/2001 03/15/2002
2712 SAN JOSE AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 364000 390000 282 303 1289 2   1   3600 02/06/2002 03/15/2002
301 SANTA CLARA AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 385000 380000 313 308 1232 3   1   3807 01/17/2002 03/15/2002
1211 SAN ANTONIO AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 750000 750000 333 333 2255 4   2 + 7500 03/16/2002 03/16/2002
1305 WEBSTER ST                        
Unit: 102                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 187000 187000 267 267 701 1   1     01/28/2002 03/18/2002
3216 MONTE VISTA AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 515000 515000 348 348 1482 2   1 + 4800 02/04/2002 03/18/2002
1063 CAMINO DEL VALLE                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 310000 313000 265 263 1188 2   1 + 1500 10/15/2001 03/19/2002
1106 VERDEMAR DR                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 379500 375000 233 230 1628 3   2 + 1650 01/07/2002 03/19/2002
2137 OTIS DR                        
Unit: 103                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 330000 335000 209 212 1580 2   2   73180 02/06/2002 03/20/2002
341 HAIGHT AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 365000 404500 277 307 1316 3   1   4000 01/23/2002 03/20/2002
3006 CERRO VISTA                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 369500 396000 233 250 1584 3   2 + 1650 02/02/2002 03/20/2002
2016 SANDCREEK WAY                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 435000 435000 299 299 1453 3   2   5000 12/10/2001 03/20/2002
135 PURCELL DR                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 539000 519000 219 219 2370 3   2 + 3200 11/06/2001 03/20/2002
2032 CLINTON AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 565000 571500 245 247 2310 3 + 2   0 01/18/2002 03/20/2002
209 BAYWOOD RD                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 440000 371000 237 232 1601 2   2 + 1428 08/31/2001 03/21/2002
312 ANDERSON RD                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 650000 652000 306 307 2123 4   2 + 4125 01/14/2002 03/21/2002
1211 REGENT ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 419000 445000 300 319 1396 3 + 1   4224 02/06/2002 03/22/2002
1124 FONTANA DR                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 309500 309500 258 258 1200 3   1 + 1500 01/14/2002 03/25/2002
153 BANNISTER WAY                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 398000 421000 262 277 1519 2   2 + 2869 02/20/2002 03/25/2002
164 PURCELL DR                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 529000 520000 223 219 2370 3   2 + 0 12/03/2001 03/25/2002
1628 BROADWAY                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 325000 365000 294 330 1106 2   1   3828 02/19/2002 03/26/2002
1414 HOOVER CT                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 355000 370000 375 391 946 2   1   3485 02/04/2002 03/26/2002
1425 WALNUT ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 369000 407000 307 338 1203 2   1 + 4800 02/20/2002 03/26/2002
401 IRONWOOD RD                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 385000 385000 251 251 1534 2   2 + 2400 02/01/2002 03/26/2002
306 TIDEWAY DR                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 535000 470000 292 256 1835 3   2 + 2496 01/12/2002 03/26/2002
836 TAYLOR AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 279000 310000 309 343 903 1   1   1840 02/14/2002 03/27/2002
2 WEXFORD PL                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 488000 510000 347 363 1405 3   2   4500 02/15/2002 03/28/2002
1827 HARVARD DR                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 595000 595000 340 340 1749 3   2 + 5240 01/08/2002 03/28/2002
108 HUDSON BAY                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 599000 609000 242 246 2476 4   3   2950 11/14/2001 03/28/2002
405 CHANNING WAY                        
ALAMEDA; CA 94502                        
Alameda County 609000 635000 280 292 2172 4   2 + 4500 03/06/2002 03/28/2002
1500 ALAMEDA AVE                        
Unit: E                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 239000 245000 255 261 938 2   2   11700 02/12/2002 03/29/2002
938 PARK ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 325000 320000 305 300 1065 2   1   4917 02/13/2002 03/29/2002
1010 COLLEGE AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 385000 380000 295 291 1304 3   1   4408 02/15/2002 03/29/2002
338 PACIFIC AVE                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 408000 361000 291 277 1304 2   2   4320 07/20/2001 03/29/2002
1861 GRESHAM DR                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 445000 4450000 256 256 1679 4   2 + 2450 11/15/2001 03/29/2002
1726 LAFAYETTE ST                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 515000 465000 452 433 1074 3 + 2   4320 05/06/2001 03/29/2002
441 YORKSHIRE RD                        
ALAMEDA; CA 94501                        
Alameda County 575000 540000 230 226 2391 4 + 3   5202 01/24/2002 03/30/2002

Courtesy of Barbara Kolodziejski tel. (510)814-0808, e-mail BK@BarbK.com

www.BarbK.com

ęBarbara Kolodziejski, 2001, 2002.